Integritetspolicy för Head Coach Hockey

Denna Integritetspolicy avser applikationen Fantasy Hockey League (nedan kallat ”Appen”, "Tjänsten" eller ”FHL”), som är utvecklad av Head Coach Games AB med organisationsnummer 559257-6820 (nedan hänvisat till ”vi”, ”vår” eller ”oss”). I denna Integritetspolicy finns bland annat information om hur vi hanterar och behandlar Personuppgifter som vi lagrar när du som Användare registrerar ett användarkonto i Appen, använder Appen eller kontaktar oss. Här kan alla Användare även läsa information om vilka rättigheter de har avseende sina Personuppgifter som vi behandlar.

Om du väljer att använda vår tjänst godkänner du insamling och användning av information så som den beskivs i denna integritetspolicy. Den personliga information som vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon utom det som beskrivs i denna integritetspolicy.

Definitioner
Nedanstående definitioner har följande innebörd i denna Integritetspolicy:

Användare: Alla personer som har ett användarkonto i Appen.
Behandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, spridning, organisering, strukturering m.fl.
Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det anses utgöra en personuppgift om uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på vanliga Personuppgifter är: namn, bostadsort, e-postadress, profilbild.
Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

Informationsinsamling och användning

För en bättre upplevelse när du använder vår tjänst, kräver vi att du ger oss viss personligt identifierbar information, inklusive men inte begränsat till epost, förnamn, efternamn, bostadsort och land. Informationen som vi begär kommer att behållas av oss och användas enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.
Vi strävar efter att enbart behandla Personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering).

Appen använder tredjepartstjänster som kan samla in information som används för att identifiera dig.

Länk till sekretesspolicy för tredje parts tjänsteleverantörer som används av appen

Loggdata

Vi vill informera dig om att om ett fel uppstår i appen samlar vi in data och information (genom tredje parts produkter) på din telefon så kallad loggdata. Denna loggdata kan inkludera information som din enhets IP-adress, enhetsnamn, operativsystemversion, konfiguration av appen när du använder vår tjänst, tid och datum för din användning av tjänsten och annan statistik.

Cookies

Cookies är filer med en liten mängd data och används vanligtvis som anonyma unika identifierare. Dessa skickas till din webbläsare från de webbplatser som du besöker och är lagras i enhetens internminne.

Denna tjänst använder inte dessa "cookies". Dock kan appen använda tredjepartskod och bibliotek som använder ”Cookies” för att samla in information och förbättra deras tjänster.

Tjänsteleverantörer

Vi använder tredjepartsföretag och personer på grund av följande skäl:

 • För att underlätta vår tjänst;
 • Att tillhandahålla tjänsten;
 • Att utföra tjänstrelaterade tjänster;
 • För att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Vi vill informera användare om denna tjänst att dessa tredje parter har tillgång till din personliga Information. Anledningen är att utföra de uppgifter som tilldelats dem för vår räkning. De är dock skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.

Säkerhet

Vi värdesätter ditt förtroende för att ge oss din personlig information, därför strävar vi efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda den. Men kom ihåg att ingen metod för dataöverföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker och pålitlig, och vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

Denna tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du klickar på en tredjepartslänk, kommer du att skickas till den webbplatsen. Notera att dessa externa webbplatser inte drivs av oss. Därför rekommenderar vi starkt att du granskar Sekretesspolicy för dessa webbplatser. Vi har ingen kontroll över och tar inte något ansvar för innehållet, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Dessa tjänster vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år. I fall då vi upptäcker att ett barn under 13 år har tillhandahållit oss med personlig information, tar vi omedelbart bort detta från våra servrar. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss så kommer vi att kunna göra nödvändiga åtgärder.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt tillgängliggör, inte Personuppgifter till utomstående parter (“tredje part”). Detta inkluderar inte betrodd tredje part, exempelvis en samarbetspartner, underleverantör eller ett underbiträde till oss, som hjälper oss att driva Appen eller vårt företag, med kravet att dessa parter åtar sig skyldighet genom avtal att hålla informationen konfidentiell och att behandla Personuppgifterna i enlighet med GDPR och att vi har en rättslig grund för Behandlingen.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har registrerade personer, under vissa omständigheter, rätt att:

 • få information om när Personuppgifterna blir behandlade samt information om incidenter som omfattar Personuppgifterna
 • få tillgång till information om vilka Personuppgifter vi behandlar genom ett registerutdrag
 • få sina Personuppgifter rättade
 • få sina Personuppgifter raderade
 • begära begränsning av Behandlingen
 • få sina Personuppgifter flyttade (dataportabilitet)
 • invända mot Behandlingen av Personuppgifterna,
 • motsätta sig automatiserat beslutsfattande inklusive profilering
 • lämna klagomål eller synpunkter till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) samt till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden.
Du informeras härmed om att Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@headcoachgames.se.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy löpande. Därför rekommenderas du att granska denna sida regelbundet för eventuella ändringar. Vi ska meddela dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya integritetspolicyn på denna sida.

Denna policy gäller från och med 2021-08-08

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag om vår integritetspolicyn, tveka inte att kontakta oss på info@headcoachgames.se.